Zatrudnienie cudziziemców i delegowanie pracowników

Wydarzenia

 1.08.2017  prezydent RP podpisał nową ustawę dot. zatrudniania
cudzoziemców - przepisy wchodzą w życie  od 1.01.2018 - jednak przepis nr.
14 już 1.09.2017
Zawieranie umów z cudzoziemcami w ramach pracowniczych form
zatrudnienia (umowa terminowa, umowa o pracę na czas
nieokreślony ) i poza pracowniczych form zatrudnienia ( umowy
cywilnoprawne, praca tymczasowa, praca sezonowa i
krótkoterminowa, samozatrudnienie , outsourcing)

Zobacz więcej

Praca dla Ukraińców w Polsce agencja pośrednictwa pracy z Ukrainy w Polsce pracownicy budowlani z Ukrainy